ข่าวสาร และ กิจกรรม

ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ Liugong รุ่น CPCD 35 เสายกสูง 7 เมตร
ท่าเรือ เค ซี บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 30 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถขุด Liugong รุ่น 920E
จังหวัดอ่างทอง (วันที่ 29 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong รุ่น CLG842H
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 28 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong รุ่น CLG856H Max (New)
จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 26 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ Liugong รุ่น CPCD30 เสาสูง 4.5 เมตร จำนวน 2 คัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 26 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong รุ่น CLG856H
จังหวัดลพบุรี (วันที่ 20 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถบด Liugong รุ่น 6612E
จังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 8 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน Liugong​ รุ่น CPCD35
จังหวัดอยุธยา (วันที่ 2 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน Liugong​ รุ่น CPCD35
จังหวัดกำแพงเพชร (วันที่ 1 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถคีบล้อล้อยาง Xinyuan (ซินหยวน)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 1 เมษายน 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong​ รุ่น CLG835H MAX
จังหวัดนครปฐม (วันที่ 30 มีนาคม 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong​ รุ่น CLG816C
ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถ Liugong​ จำนวน 8 คัน
รถขุด รุ่น 920E จำนวน 4 คัน
รถดัน รุ่น B610 จำนวน 4 คัน
กรมประมง (วันที่ 25 ธันวาคม 2563)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถขุด Liugong​ รุ่น CLG922E แขนยาว 15 เมตร จำนวน 2 คัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 1 ธันวาคม 2563)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถขุด Liugong​ รุ่น CLG925E แขนยาว 15 และ 18 เมตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563)
——————————————————————————————————————-

วันที่   19  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2563

เรื่อง     การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศูนย์บริการ และศูนย์สาขาบริการแต่งตั้ง
เรียน     ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ

                    ทางบริษัท  ยนต์ตระการเครื่องจักรกล  จำกัด  มีนโยบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศูนย์บริการ  และสาขาบริการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  และประสิทธิภาพ  คุณภาพให้บริการแก่ลูกค้า  ดังต่อไปนี้

1.ศูนย์สาขาบริการ เชียงราย 
เดิมสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  83/4-5  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย      ได้ทำการย้ายออกไป  สำนักงานสาขาพิษณุโลก  ตั้งอยู่เลขที่  72   หมู่  15  ตำบลวังพิกุล   อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งเป็นศูนย์สาขาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  และมาตรฐานมากขึ้น  เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคตในเขตจังหวัดภาคเหนือ และปัจจุบัน  ที่จังหวัดเชียงรายยังคงมี  ศูนย์สาขาแต่งตั้ง  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  883/4-5  ตำบลเวียง   อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติ

2.ศูนย์แต่งตั้ง  สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
เดิมสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  333   หมู่    4   ตำบลวังศาลา  อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี   ได้ทำการย้ายออกไป  สำนักงานเลขที่  98  หมู่  3  ถนนกำแพงแสน  ตำบลหนองลาน  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  และอยู่ในช่วงปรับปรุงศูนย์บริการ  ซึ่งในระหว่างนี้ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานใหญ่ก่อน  จนกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ทางบริษัทฯ  ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ.ที่นี้ด้วย   นโยบายทางบริษัทฯ  จะขยายสาขาบริการคลอบคลุมลูกค้าให้มากขึ้นทุกๆ ปี ในขณะที่ทางบริษัทฯ  ทำการปรับปรุงและพัฒนาสาขา  ถ้ามีปัญหาใด สามารถติดต่อ  HOTLINE  โทร.097-9858523  ได้ตลอด   24  ชั่วโมง
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถบด LiuGong รุ่น 6611E จำนวน 2 คัน
ส่งหน้างานสร้างทาง ถนนหมายเลข 3 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong รุ่น CLG835H แขนยาวพิเศษ
คุณวาสนา จังหวัดอุทัยธานี (วันที่ 15 ตุลาคม 2563)

——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถขุด Liugong รุ่น 925E
องค์การบริหารส่วนจังหวัดัยนาท (วันที่ 11 กันยายน 2563)

——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถขุด Liugong รุ่น 920E
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 20 สิงหาคม 2563)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถตักล้อยาง Liugong รุ่น 825C
เครือประวิทย์กรุ๊ป (วันที่ 7 สิงหาคม 2563)
——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถขุด Liugong รุ่น 920E
เทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)

——————————————————————————————————————-

ส่งมอบรถบด Liugong รุ่น 6611E และรถเกรด รุ่น 4215D
กรมพัฒนาที่ดิน (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

——————————————————————————————————————-