รถขุด


920E (Tier 2)

920E (Tier 3)

915E (Tier2)

933E, 936E (Tier 2)

รถขุดรุ่นอื่นๆทั้งหมด (กดที่นี่)

รถขุด สำหรับงานเฉพาะทางต่างๆ

รถขุดสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก แขนยาวพิเศษ (amphibious excavator) ทำงานลอกคลอง
รถขุดสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก แขนยาวพิเศษ (amphibious excavator) ทำงานลอกคลอง
รถขุดติดตั้งหัวเจาะและตะแกรงป้องกันหินด้านหน้าและด้านบนของห้องเก๋ง
 
รถขุดติดหัวบด (pulverizer) สำหรับงานรื้อถอน, งานรีไซเคิล


รถขุดพร้อมบุ้งกี๋ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับงานตักของเบา
รถขุดติดหัวคีบแบบหมุนได้