รถขุด


915E (Tier2)

920E (Tier 2)

920E (Tier 3)

922E (Tier 2)

922E (Tier 3)

922E 15m. (Tier 3)

933E, 936E (Tier 2)

รถขุดรุ่นอื่นๆทั้งหมด (กดที่นี่)

รถขุด สำหรับงานเฉพาะทางต่างๆ

รถขุดสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก แขนยาวพิเศษ (amphibious excavator) ทำงานลอกคลอง
รถขุดสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก แขนยาวพิเศษ (amphibious excavator) ทำงานลอกคลอง
รถขุดติดตั้งหัวเจาะและตะแกรงป้องกันหินด้านหน้าและด้านบนของห้องเก๋ง
 
รถขุดติดหัวบด (pulverizer) สำหรับงานรื้อถอน, งานรีไซเคิล


รถขุดพร้อมบุ้งกี๋ขนาดใหญ่พิเศษสำหรับงานตักของเบา
รถขุดติดหัวคีบแบบหมุนได้