รถแทรคเตอร์ดันดิน

B160C

รถดันสำหรับงานด้านบ่อขยะ

รถดัน B160R และ B230R ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงานบ่อฝังกลบขยะ ช่วงล่างที่กว้างขึ้นประกอบกับ แผ่นแทรคที่มีขนาดใหญ่ทำให้ น้ำหนักกดพื้นต่อตารางเซ็นติเมตรน้อยลง ทำให้รถไม่จมเวลาทำงาน, ใบมีดแบบตรงได้ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเหมาะสม กับความหนาแน่น ของวัสดุที่ถูกดัน และ ให้ทัศนะวิสัยที่ดีขณะปฎิบัติงาน, ห้องเก๋งทำงานมีเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษลดกลิ่นไม่พึงประสงค์, รถดัน B160R, B230R สำหรับงานบ่อขยะ ได้รับการพิสูจน์ใช้งานในเมืองไทยแล้วหลายแห่ง

ลูกค้าไว้ใจเลือกใช้รถดัน LiuGong ทำงานในประเทศไทย