แพล้นท์คอนกรีต

เรามีแพล้นท์ทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่(station) และ แบบเคลื่อนย้ายได้ (mobile) ซึ่งได้มีการจำหน่ายและใช้งานโดยลูกค้าชาวไทยแล้ว